12 Aralık 2010 Pazar

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
10 Aralık İnsan Hakları Günü1215 yılında İngiltere Kralına kabul ettirilen bildirge, Magna Charte (Magna Karta) İnsan Hakları kavramının ilk belgesi sayılır. İnsan hakları konusunda yayınlanan bir diğer önemli bildirge, Amerika'da yayınlanan Bağımsızlık Bildirgesi'dir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi kavramlar, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'nden sonra yayınlanan "İnsan Hakları Bildirgesi"nde geçmektedir.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra, devletler; bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması gerçeğinde birleştiler. Çünkü, insanlar özgür olmazlarsa savaşlar sürüp gidecek bu da uygarlıkların sonunu getirebilecekti.

İnsanın değişimi ve gelişmesinin sonucunda 10 Aralık 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğmuştur. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almış ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük bölümüne taraf olmuştur.
Alıntı: http://www.meb.gov.tr/belirligunler/insan_haklari/index.htm


Temel İnsan Hakları

  • yaşama hakkı

  • düşünme hakkı

  • eğitim-öğretim hakkı

  • çalışma hakkı

  • İletişim hakkı...


İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ: http://www.meb.gov.tr/belirligunler/insan_haklari/bildirge.htm

İnsan Hakları ile İlgili Önemli Kurum ve Kuruluşlar


T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı: http://www.ihb.gov.tr/Anasayfa.aspx

İnsan Hakları Derneği: http://www.ihd.org.tr/

Türkiye İnsan Hakları Vakfı: http://www.tihv.org.tr/index.php?turkceULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi

Avrupa Konseyi

Birleşmiş Milletler7 Aralık 2010 Salı

3 Aralık Dünya Engelliler / Özürlüler Günü


3 Aralık Dünya Engelliler / Özürlüler Günü


Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı bir kararla 3 Aralık gününü Dünya Engelliler Günü ilan etmiştir. ”Engelli” kelimesi yerine yaygın olarak “özürlü” kelimesi kullanılmaktadır.


Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamayan kişilerdir. (TÜİK, 2002)Özür türleri şunlardır:


  • Ortopedik özürlü
  • Görme özürlü
  • İşitme özürlü
  • Dil ve konuşma özürlü
  • Zihinsel özürlü


TÜİK’in 2002 yılında yayınladığı “Türkiye Özürlüler Araştırması”na göre Türkiye’de özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 12.29’dur. 7 coğrafi bölge ve kent-kır bazında Türkiye'de özürlülerin sayısı, oranı, sosyo-ekonomik yapısı, sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar, beklentileri, özürlülük türü, özrün oluş sebebi ve süreğen hastalığa sahip olan nüfus ile ilgili bilgilerin yer aldığı bu kapsamlı araştırmanın tam metnine şu bağlantıdan erişilebilir: http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=14

Özürlüler ile ilgili önemli Kurum ve Kuruluşlar

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı : http://www.ozida.gov.tr/


Uluslar arası Engelliler Vakfı : http://www.uev.org.tr/


Türkiye’deki Özürlü Dernekleri : http://www.ozida.gov.tr/hizmetverenler/dernekler_yeni.htm

12 Kasım 2010 Cuma

Atatürk Haftası (10-16 Kasım 2010)


Atatürk'ün Yazdığı KitaplarVatandaş İçin Medeni Bilgiler


Prof. Dr. Afet İnan'ın Atatürk'ün el yazılarından yayına hazırladığı Medeni Bilgiler, Türk Milleti'nin el kitabıdır.

Genç Cumhuriyetin kökleşmesi ve kalıcılığı için Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı deneyimden, geçmiş kültürümüzden ve dünya siyasi yaşamından yararlanarak kaleme aldığı bu bilgiler iki kitap halinde hazırlanmış ve Türk Milleti'nin başucu kitabı haline getirilmiştir.

Birinci kitapta, Millet, Devlet, Cumhuriyet, Vatandaş - Devlet - Vatandaş ilişkileri, Seçim, Vergi, Ceza, Askerlik, Ordu üzerine; ikinci kitapta ise Anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yasa, Bütçe, Siyasal Partiler, İçişleri, Belediyeler, Köyler, Memurlar, Adalet gibi bölümlerle vatandaşlara, bir millet olarak bağımsız ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan bilgiler aktarılmıştır.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Mustafa Kemal Atatürk'e niçin bu kadar çok saldırıldığını kavrayabilmek için Medeni Bilgiler çok önemli bir kaynak. Çünkü çağdaş ve bilimsel saptamalar, öngörüler, bağımsızlık tutkusu ve insanların eğitimi için ayrılan bütçe oranlarının büyüklüğü, yapılmak isteneni ve sonuçta ulaşılacak hedefi çok net açıklamaktadır. Bu da çağdaş ve insanca yaşanan tam bağımsız bir ülkedir. Medeni Bilgiler bize bu yol haritasını en ince detaylarıyla anlatıyor. Mutlaka okunmalı ve başucu kitabı yapılmalıdır.

Hazırlayan: Emre Şeyhan
Kaynak: http://www.bidolukitap.com/kitap/160288/medeni_bilgiler_turk_milletinin_el_kitabi__mustafa_kemal_ataturk.htm


Zabit ve Kumandan İle Hasbihal (Subay ve Komutan İle Konuşmalar)


"Subay ve Komutan ile Konuşmalar" Atatürkün askerliğe ilişkin eserlerinin en önemlilerinden birisidir. Bu eser, Atatürk, 1914 yılında Kurmay Yarbay rütbesiyle Sofya askeri Ataşesi olarak bulunduğu sırada, Nuri conker'in "Zabit ve Kumandan (Subay ve Komutan)" adlı kitabına karşılık olarak yazılmıştır.

Genç subayın, içinde bulunduğu ordudaki aksaklıkları, hataları nasıl sezdiğini; bunlara karşı tepkisiz kalmayarak üst makamlara hatalar ve çözüm yollarını nasıl sunduğunu; ülkenin içinde bulunduğu askeri ve siyasal durumdan duyduğu acıları kitabın birinci bölümünde bulmaktayız.

Atatürk, bir subayın taşıması gereken özveri, ölümü göze alma, emri altındakileri sevk ve idare edebilme, taarruz ruhu, insiyatif özellikleri hakkında, Nuri Conker'in görüşlerine katılmış ve kendi düşüncelerini de çeşitli örneklerle destekleyerek açıklamıştır.

Bunların yanı sıra, Türk kadınının, aslında toplumu yaratmada çok etkili olabilecekken, suskunluğu seçtiğini bütün açıklığıyla ortaya koymaktan kendini alamamıştır. Türk ulusu hakkında ise "kuşkusuz bizim ulusumuzun karakteri de bütün karakterler gibi yükselmeye ve istenen şekle girmeye elverişlidir. Fakat kendi kendisine olmak koşuluyla..."dedikten sonra, dışardan ulusumuzun karakterine yapılmak istenen etkilerin amacına ulaşamayacağını vurgulamıştır.

Subaylarda ve erlerdeki inisiyatif özelliğine eserinde geniş bir bölüm ayıran Atatürk, kendi dönemindeki ile daha önceki dönemlerde Osmanlı ordusunu kıyaslamıştır. Özellikle Trablusgarp Savaşı'nda edindiği deneyimler ile kendiliğinden hareket ve iş görme özelliğinin, olması gereken sınırını göstermiştir. Atatürk, eserin son bölümünde, Kuzey Afrika'da birlikte çarpıştığı korkusuz ve yiğit silah arkadaşlarını anmış ve onları "yüksek askerlik niteliklerine" sahip insanlar olarak tanımlamıştır. Bu davranışı O'nun diğer bütün üstünlüklerinin yanı sıra insancıl yönünede tanıklık eder.

Hazırlayan: Engin Ezgi
Kaynak: http://www.ataturk.net/ata/yazdigi.html


Geometri Kılavuzu

Atatürk'ün ölümünden bir buçuk yıl kadar önce kendi el yazısı ile yazdığı Geometri Kılavuzu dil, bilim, kültür ve eğitim açısından çok önemli, çok değerli bir çalışmadır.

Kitap, ilk olarak Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Geometri Kılavuzu okununca anlaşılacaktır ki, askeri bir eğitim ve öğretimden gelen Atatürk, bilimsel konu ve araştırmalarda da bilgili, yetkin bir siyaset ve devlet adamı olarak belirmektedir. Çünkü Atatürk'ün bu kitapla birlikte türettiği açı, açıortay, alan, artı, beşgen, boyut, bölü, çap, çarpı, çekül, çember, dışters açı, dikey, dörtgen, düşey, düzey, eğik, eksi, eşit, eşkenar, gerekçe, içters açı, ikizkenar, kesit, konum, köşegen, oran, orantı, paralelkenar, taban, teğet, toplam, türev, uzam, uzay, üçgen, varsıyı, yamuk, yatay, yöndeş gibi terimlerden çoğunu bugün severek kullanmaktayız.

Bu güzel, bu özün özü Türkçe terimlerden tümünü Atatürk, Türkçe köklere Türkçe ekler getirerek türetmiştir.

Hazırlayan: Nazlı Nazan Denli

Kaynaklar:

http://www.webhatti.com/turkiye-ve-ulu-onder-ataturk/5635-ataturk-un-yazdigi-kitaplar.html
http://www.centkoleji.com/httpdocs/ata_kitap_TR.asp

Dünya Çocuk Kitapları Haftası (8-14 Kasım 2010)Dünya Çocuk Kitapları Haftası (8-14 Kasım 2010)
Her yıl Kasım ayının ikinci Pazartesi ile başlayan haftası "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" olarak kutlanmaktadır.


Hafta ile ilgili bilgiler bulabileceğiniz bir bağlantı:
http://www.memocal.com/bgvh/dunyacocukkitaplarihaftasi.asp


Türk ve Dünya Çocuk Edebiyatı ve tarihi ile ilgili bilgi alabileceğiniz bir bağlantı: http://www.turkceciler.com/cocuk_edebiyati.html


Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin seçtiği "Yılın Çocuk Kitabı" ödülünü alan çocuk kitaplarını görmek için şu bağlantıya tıklayınız: http://www.cgyd.org/Scripts/prodList.asp?idCategory=36


Amerikan Kütüphane Derneği (ALA) 'nin her yıl belirlediği dikkate değer çocuk kitapları listesi (Notable Children's Books) için şu bağlantıya tıklayınız: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants

En eski Çocuk kitapları

Fransa'da Charles Pearault 14. Lui döneminde çocuk kitaplarının babası olarak anılmaktaydı. Halk ağzında dolaşan masalları toplayıp, kısaltarak çocuklar için 1697 yılında basmıştır. Bunların içinde "Kül Kedisi", "Parmak Çocuk", "Mavi Sakal", "Kırmızı Başlıklı Kız", "Çizmeli Kedi", Uyuyan Güzel" gibi eserler vardır. Böylece ilk kez Fransız çocukların kendilerine ait kitapları olmuştur.


Türkiye’de çocuk kitapları

Türkiye'nin ilk çocuk kitapları Tanzimat dönemi yazarlarından Şinasi, Recaizade Ekrem ve Ahmet Mithat tarafından Fransızcadan çevrilen kısa şiirler ve hayvan hikayeleridir. Ziya Pasa, J.J.Roussea'nun "Emile" isimli eserini çocuklar için tercüme etmiştir. Bu arada Recaizade Ekrem ve Muallim Naci sırasıyla "Tefekkür" ve "Ömer'in Çocukluğu" isimli özgün eserleri çocuklar için yayınlamışlardır. Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan yaptığı çevirileri "Tercüme-i Telemak" (1862) isimli eserinde yayınlarken, Vakanuvis Lütfü Daniel Defoe'nun "Robinson Crusoe" isimli eserini, Mahmut Nedim Jonathan Swift'in "Gulliver'in Gezileri" adlı kitapları ve Mehmet Emin de Jules Verne'in "Merkezi Arza Seyahat" ve "Balonda Beş Hafta Seyahat" adlı romanlarını çevirmiştir.

1966'dan başlayarak çocuk kitaplarında gelişme görülür. Talip Apaydın "Toprağa Basınca", "Dağdaki Kaynak", "Elif Kızın Elleri", Gülten Dayıoğlu "Fadiş", "Dört Kardeştiler", "Suna'nın Serçeleri" ve "Yurdumu Özledim"i yazmıştır. 1970'lerden sonra çocuk edebiyatı hareketlenmiş ve çeviriler artmıştır.


BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

İlk kez 1917 yılında Amerikalı kütüphane yöneticileri tarafından kitap haftası düzenlenmesi önerilmiştir.

Fransız Charles Pearault 14. Lui döneminde çocuk kitaplarının babası olarak anılmaktaydı.

Nasreddin Hoca fıkraları 1883'de Çaylak Tevfik tarafından kitap haline getirilmiştir.

Can Göknil'in "Kirpi Masalı" ilk resimli çocuk kitabımızdır.

Kaynak: http://www.turkceciler.com/cocuk_edebiyati.html

1 Kasım 2010 Pazartesi

Ekim ayında Kütüphanemizden En Çok Kitap Okuyan Öğrenciler

İlköğretim

Sınıfı İsmi Okuduğu kitap sayısı
6-B MÜBERRA EKİCİ 10

5-A ARİF CİHAN ÖZMEN 9

6-E ÖMER KÖKSÜZ 8

5-E YASİN KIRMIZIKOYUN 8

5-C ADEM BULUT 8

5-C MAHMUT AKKAŞOĞLU 7

8-A ALİ DEMİR 7

7-C AHMET CAN YILDIZ 6

6-C MUZAFFER EREN ÇETİN 6

6-A SERHAT GÜNYEL 6


LİSE


9-A BÜŞRA GİRAY 8

Haz-D HARUN BAŞ 5

10-B HALİSE TÜRKKANI 3

11 TM-A MURAT SEKMEN 3

Haz-A SEÇİL ZEREN 2

Haz-E YAKUP BEŞTAŞ 2

10-A SİMGE DEMİR 2

10-A ZEKİ TÜRKER 2

Ekim Ayı'nda Kütüphanemizden En Çok Okunan Kitaplar

EN ÇOK OKUNAN KİTAPLAR

Pinokyo / Carlo Collodi

Onu öyle demezler / Adnan Ersan

Güneşi uyandıralım / Jose Mauro de Vasconcelos

Bir Gençlik Masalı / Jean Webster

Mumya Dükkanı / Mavisel Yener

Çaktırma / Clarice Bean

Küçük Vampir Dans Ediyor / Angela Bodenburg - Sommer

Küçük Vampir / Angela Bodenburg - Sommer

Şimşek Hırsızı / Rick Riordan

Bir Küçük Osmancık Vardı / Hasan Nail Canat

27 Ekim 2010 Çarşamba

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Yapılan Etkinlik: Cumhuriyet Kitapları Sergisi


Tarih: 26.10.2010Amaç: Kütüphanedeki bilgi kaynaklarını internetten sorgulamak ve sorgu sonuçlarında ulaşılan bilgi kaynaklarını kütüphanedeki yerinden bulmak ve Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle açılan sergi ile bulunan bilgi kaynaklarını diğer kullanıcılarla paylaşmak.

Açıklama: İnternetteki kütüphane kataloğundan "Cumhuriyet" anahtar terimi ile arama yapıldı. Arama sonucu elenen kitapların "Yer Numarası" yazılarak kütüphane raflarından bulundu. Bulunan kitaplar arasından seçme yapılarak kütüphanenin içinde bir masaya "Cumhuriyet Kitapları Sergisi" açıldı. Sergi açılışında hatıra fotoğrafı çekildi.


Katılan Öğrenciler:


5A 371 BERRAK KILIÇ

6D 161 MURAT ÖZ

6A 165 BAHAR ALBAYRAK

6A 337 AYŞEGÜL ONAT

6E 119 BEDİRHAN BÜLBÜL

6E 561 ÖMER KÖKSÜZ

8E 427 KUBİLAY YALDIZSergideki Kitapların Listesi:


Atatürk Ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi / TÜRKİYE TİCARET ODALARI, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 1981

Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk Ve Cumhuriyet / Özer Ozankaya, İş Bankası Kültür Yayınları, 2008

Kısa Türkiye Tarihi / Sina Akşin, İş Bankası Kültür Yayınları, 2008

Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu / Andrew Mango, Remzi Kitabevi, 2004

Gençler için Fotoğraflarla Nutuk / Atatürk, İş Bankası Kültür Yayınları, 2010

Mustafa Kemal Atatürk / Salih Karaoğlu, NESA, 2002

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1: Devrimler Ve Tepkileri / Mahmut Goloğlu, İş Bankası Kültür Yayınları, 2006

Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli / Suna Kili, İş Bankası Kültür Yayınları, 2000

Cumhuriyet: Türk Mucizesi / Turgut Özakman, Bilgi Yayınevi, 2009

Türk Devrim Tarihi / Suna Kili, İş Bankası Kültür Yayınları, 2008

Atatürk / İlhan Akşit, Akşit Kültür, 1998

24 Ekim 2010 Pazar

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü

Özet

Daçka Kütüphane Kulübü olarak ilköğretim öğrencilerimizle ansiklopedi, lise öğrencilerimizle google taraması yaptık ve 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ile ilgili elde ettiğimiz bilgileri aşağıdaki gibi derledik. Bu çalışmadaki temel amacımız; doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ve ne şekilde erişebileceğimizi öğrenmekti.

Kulüp Lideri: Esmeray Karataş Ateş


24 Ekim Birleşmiş Miller GünüBirleşmiş Milletler Örgütü, 24 Ekim 1945’de kurulmuştur. Örgütün kuruluş nedeni dünya barışını ve güvenliğini sağlamak aynı zamanda uluslararası ekonomik ve kültürel iş birliğini güçlendirmektir. Çatışma olan her yerde “Barış Gücü Askerleri” anlaşmazlıkların giderilmesinde ve insani amaçlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde en büyük rolü oynamaktadır.

Bugüne kadar örgüte 192 ülke katılmıştır. Türkiye, 1945’te kurulan örgütün kurucu üyeleri arasındadır.


Her yıl 24 Ekim günü, üye ülkelerde Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi, örgütün amaçlarını şöyle belirler:


• Uluslararası barış ve güvenliği, anlaşmazlıkların barışçı çözümü ve ortak etkin önlemler yoluyla korumak,


• Ülkeler arasında eşit haklara, halkların kendi geleceklerini belirleme ilkelerine, saygıya dayalı dostça ilişkileri geliştirmek,


• Uluslararası ekonomik, toplumsal, kültürel ve insancı l sorunların çözümünde, ırk, cins, dil ve din ayrımı gözetmeksizin, insan haklarının geliştirilmesinde işbirliği sağlamak,


• Ülkelerin bu amaçlarla gösterecekleri çabalar arasında uyum sağlayan bir merkez olmak.

Birleşmiş Milletler’in Temel İlkeleri ise şöyle belirlenmiştir:


• Tüm üyeler egemen ve eşittir.


• Tüm üyeler uluslararası anlaşmazlıklara barış, güvenlik ve adaleti zedelemeden, barışçı yöntemlerle çözüm aramakla yükümlüdürler.


• Hiçbir üye ülke, bir başka ülkenin toprağına ve siyasal bağımsızlığına karşı güç kullanmayacak ve güç kullanma tehdidinde bulunmayacaktır.


• Tüm üyeler BM’in Ana Sözleşme uyarınca girişeceği uygulamaları desteklemekle yükümlüdürler.


• BM, uluslararası barışı koruma dışında, hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmeyecektir.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri

1945 yılından bu yana BM Genel Sekreterliği yapmış isimler şunlardır:


Trygve Halvdan Lie (1946 - 1952)


İsveç Dag Hammarskjöld ( 1953 - 1961)


Myanmar U Thant ( 1961 - 1971)


Avusturya Kurt Waldheim ( 1972 - 1981)


Peru Javier Pérez de Cuéllar ( 1982 - 1991)


Mısır Boutros Boutros-Ghali ( 1992 - 1996)


Gana Kofi Annan ( 1997 - 2006)


Kore Cumhuriyeti Ban Ki-moon ( 2006 - ....)
Atatürkün Barış Hakkında Söylediği Sözler!..


* Yurtta barış, dünyada barış için çalışıyoruz. (1931)

* Türk Cumhuriyetinin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta barış, dünyada barış gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinden en esaslı etken olsa gerektir. Buna elimizden geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş olmak bizim için övünülecek bir harekettir. (1933)

* Türkiye’nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olacaktır. (1931)

* Şuna da inanıyorum ki, eğer devamlı barış isteniyorsa, kütlelerin vaziyetlerini iyileştirecek beynelmilel tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları, kıskançlık, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (1935)

* Barış yolunda nereden bir çağrı geliyorsa, Türkiye onu gönülden karşıladı ve yardımlarını esirgemedi. (1937)

* Barış, milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daimi bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister. (1938)

Bu sözler de Fransız Büyük Elçisine sohbet esnasında Atatürk tarafından dile getirilmiştir:
* Ben toprak büyütme dileklisi değilim; barış bozma alışkanlığım yoktur; ancak antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam, edemem. Büyük Meclisin kürsüsünden milletime söz verdim: Hatay’ı alacağım… Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika yaşayamam. Bunu bilerek ve sözümü mutlaka yerine getireceğimi düşünerek benim dostluğumu lütfen bildiriniz ve doğrulayınız, ekselans Ambasadör. (1937)BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

Hiç bir millet dünyada
Tek başına yaşamaz.
Tek başına uygarlık
Yollarını aşamaz !
24 Ekim günü
Milletlerin günüdür !
El ele tutunanlar
Bu birlikle öğünür.
Birleşen milletlere
Dünyada barış vardır.
Bilgi alanlarında
Topluca yarış vardır.
Savaş için hazır ol.
Bu birliğin içinde !
Milletler yaşamalı
Bu birliğin içinde

Mehmet Faruk GÜRTUNCA


Kaynaklar

United Nations. 21 Ekim 2010 tarihinde United Nations Web sitesinden erişildi: http://www.un.org/en/

Birleşmiş Milletler. 21 Ekim 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler Türkiye Web sitesinden erişildi: http://www.un.org.tr/

Birleşmiş Milletler. 22 Ekim 2010 tarihinde Wikipedia Türkiye Web sitesinden erişildi: http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler

Birleşmiş Milletler. 21 Ekim 2010 tarihinde Türkçe Bilgi Web sitesinden erişildi: http://www.turkcebilgi.com/birle%C5%9Fmi%C5%9F_milletler/ansiklopedi

Birleşmiş Milletler Antlaşması.
21 Ekim 2010 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Web sitesinden erişildi: http://diabk.tarim.gov.tr/Uluslararas%C4%B1/FAO/BM%20anla%C5%9Fmas%C4%B1.pdf

Atatürk’ün Barış ile İlgili Sözleri. 21 Ekim 2010 tarihinde Bilgi City sitesinden erişildi: http://bilgicity.org/ataturk-ataturkun-baris-ile-ilgili-sozleri

Birleşmiş Milletler Günü ile İlgili Şiirler. 21 Ekim 2010 tarihinde Ders Zili web sitesinden erişildi: http://www.derszili.com/sayfa.asp?kayit_no=624

20 Ekim 2010 Çarşamba

Hakkımızda

DAÇKA Kütüphane Kulübü

Kütüphane; Bilgi’ ye bağlar...


Amacımız; Öğrencilerimizin Kütüphane ve Bilgi Hizmeti konusunda daha bilinçli, doğru ve güvenilir bilgiye erişme konusunda daha becerikli olmalarını sağlamaktır.

Bilgi aramayı, bilgileri sınıflamayı, çeşitli konular hakkında genel akademik bilgi sahibi olmayı ve bilgilerinizi paylaşmayı / yayınlamayı seviyorsanız, bu kulübü de seveceksiniz :)Birlikte neler mi yapacağız?


· Kütüphanemizdeki sistemleri ve bilgi kaynaklarını tanıyacağız

· Okuldaki diğer öğrencilere kütüphanemizi tanıtacağız

· İnternette konu taraması yaparak “iyi web siteleri"nin listesini hazırlayacağız

· Telif sorunu olmayan e-kitap ve e-dergi koleksiyonu yapacağız

. Görme engelliler için sesli kitap üreteceğiz

· Diğer öğrenci kulüpleri ile işbirliği yaparak kütüphanede çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz ...

2010-2011 Eğitim Öğretim Dönemi Lise Öğrencileri

DAÇKA Kütüphane Kulübü'nün 2010-2011 Eğitim-Öğretim Dönemi Lise Öğrencileri


HAZ A 33 NAZLI NAZAN DENLİ

HAZ A 374 SEÇİL ZEREN

HAZ A 28 EMRE ŞEYHAN

HAZ A 23 ENGİN EZGİ

2010-2011 Eğitim Öğretim Dönemi İlköğretim Öğrencileri

DAÇKA Kütüphane Kulübü'nün 2010-2011 Eğitim-Öğretim Dönemi İlköğretim Öğrencileri

5A 371 BERRAK KILIÇ

6D 161 MURAT ÖZ

6A 165 BAHAR ALBAYRAK

6A 337 AYŞEGÜL ONAT

8E 427 KUBİLAY YALDIZ

6E 119 BEDİRHAN BÜLBÜL

6E 561 ÖMER KÖKSÜZ