12 Aralık 2010 Pazar

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
10 Aralık İnsan Hakları Günü1215 yılında İngiltere Kralına kabul ettirilen bildirge, Magna Charte (Magna Karta) İnsan Hakları kavramının ilk belgesi sayılır. İnsan hakları konusunda yayınlanan bir diğer önemli bildirge, Amerika'da yayınlanan Bağımsızlık Bildirgesi'dir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi kavramlar, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'nden sonra yayınlanan "İnsan Hakları Bildirgesi"nde geçmektedir.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra, devletler; bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması gerçeğinde birleştiler. Çünkü, insanlar özgür olmazlarsa savaşlar sürüp gidecek bu da uygarlıkların sonunu getirebilecekti.

İnsanın değişimi ve gelişmesinin sonucunda 10 Aralık 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğmuştur. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almış ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük bölümüne taraf olmuştur.
Alıntı: http://www.meb.gov.tr/belirligunler/insan_haklari/index.htm


Temel İnsan Hakları

  • yaşama hakkı

  • düşünme hakkı

  • eğitim-öğretim hakkı

  • çalışma hakkı

  • İletişim hakkı...


İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ: http://www.meb.gov.tr/belirligunler/insan_haklari/bildirge.htm

İnsan Hakları ile İlgili Önemli Kurum ve Kuruluşlar


T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı: http://www.ihb.gov.tr/Anasayfa.aspx

İnsan Hakları Derneği: http://www.ihd.org.tr/

Türkiye İnsan Hakları Vakfı: http://www.tihv.org.tr/index.php?turkceULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi

Avrupa Konseyi

Birleşmiş Milletler7 Aralık 2010 Salı

3 Aralık Dünya Engelliler / Özürlüler Günü


3 Aralık Dünya Engelliler / Özürlüler Günü


Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı bir kararla 3 Aralık gününü Dünya Engelliler Günü ilan etmiştir. ”Engelli” kelimesi yerine yaygın olarak “özürlü” kelimesi kullanılmaktadır.


Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamayan kişilerdir. (TÜİK, 2002)Özür türleri şunlardır:


  • Ortopedik özürlü
  • Görme özürlü
  • İşitme özürlü
  • Dil ve konuşma özürlü
  • Zihinsel özürlü


TÜİK’in 2002 yılında yayınladığı “Türkiye Özürlüler Araştırması”na göre Türkiye’de özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 12.29’dur. 7 coğrafi bölge ve kent-kır bazında Türkiye'de özürlülerin sayısı, oranı, sosyo-ekonomik yapısı, sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar, beklentileri, özürlülük türü, özrün oluş sebebi ve süreğen hastalığa sahip olan nüfus ile ilgili bilgilerin yer aldığı bu kapsamlı araştırmanın tam metnine şu bağlantıdan erişilebilir: http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=14

Özürlüler ile ilgili önemli Kurum ve Kuruluşlar

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı : http://www.ozida.gov.tr/


Uluslar arası Engelliler Vakfı : http://www.uev.org.tr/


Türkiye’deki Özürlü Dernekleri : http://www.ozida.gov.tr/hizmetverenler/dernekler_yeni.htm