7 Aralık 2010 Salı

3 Aralık Dünya Engelliler / Özürlüler Günü


3 Aralık Dünya Engelliler / Özürlüler Günü


Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı bir kararla 3 Aralık gününü Dünya Engelliler Günü ilan etmiştir. ”Engelli” kelimesi yerine yaygın olarak “özürlü” kelimesi kullanılmaktadır.


Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamayan kişilerdir. (TÜİK, 2002)Özür türleri şunlardır:


  • Ortopedik özürlü
  • Görme özürlü
  • İşitme özürlü
  • Dil ve konuşma özürlü
  • Zihinsel özürlü


TÜİK’in 2002 yılında yayınladığı “Türkiye Özürlüler Araştırması”na göre Türkiye’de özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 12.29’dur. 7 coğrafi bölge ve kent-kır bazında Türkiye'de özürlülerin sayısı, oranı, sosyo-ekonomik yapısı, sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar, beklentileri, özürlülük türü, özrün oluş sebebi ve süreğen hastalığa sahip olan nüfus ile ilgili bilgilerin yer aldığı bu kapsamlı araştırmanın tam metnine şu bağlantıdan erişilebilir: http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=14

Özürlüler ile ilgili önemli Kurum ve Kuruluşlar

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı : http://www.ozida.gov.tr/


Uluslar arası Engelliler Vakfı : http://www.uev.org.tr/


Türkiye’deki Özürlü Dernekleri : http://www.ozida.gov.tr/hizmetverenler/dernekler_yeni.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder