12 Kasım 2010 Cuma

Atatürk Haftası (10-16 Kasım 2010)


Atatürk'ün Yazdığı KitaplarVatandaş İçin Medeni Bilgiler


Prof. Dr. Afet İnan'ın Atatürk'ün el yazılarından yayına hazırladığı Medeni Bilgiler, Türk Milleti'nin el kitabıdır.

Genç Cumhuriyetin kökleşmesi ve kalıcılığı için Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı deneyimden, geçmiş kültürümüzden ve dünya siyasi yaşamından yararlanarak kaleme aldığı bu bilgiler iki kitap halinde hazırlanmış ve Türk Milleti'nin başucu kitabı haline getirilmiştir.

Birinci kitapta, Millet, Devlet, Cumhuriyet, Vatandaş - Devlet - Vatandaş ilişkileri, Seçim, Vergi, Ceza, Askerlik, Ordu üzerine; ikinci kitapta ise Anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yasa, Bütçe, Siyasal Partiler, İçişleri, Belediyeler, Köyler, Memurlar, Adalet gibi bölümlerle vatandaşlara, bir millet olarak bağımsız ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan bilgiler aktarılmıştır.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Mustafa Kemal Atatürk'e niçin bu kadar çok saldırıldığını kavrayabilmek için Medeni Bilgiler çok önemli bir kaynak. Çünkü çağdaş ve bilimsel saptamalar, öngörüler, bağımsızlık tutkusu ve insanların eğitimi için ayrılan bütçe oranlarının büyüklüğü, yapılmak isteneni ve sonuçta ulaşılacak hedefi çok net açıklamaktadır. Bu da çağdaş ve insanca yaşanan tam bağımsız bir ülkedir. Medeni Bilgiler bize bu yol haritasını en ince detaylarıyla anlatıyor. Mutlaka okunmalı ve başucu kitabı yapılmalıdır.

Hazırlayan: Emre Şeyhan
Kaynak: http://www.bidolukitap.com/kitap/160288/medeni_bilgiler_turk_milletinin_el_kitabi__mustafa_kemal_ataturk.htm


Zabit ve Kumandan İle Hasbihal (Subay ve Komutan İle Konuşmalar)


"Subay ve Komutan ile Konuşmalar" Atatürkün askerliğe ilişkin eserlerinin en önemlilerinden birisidir. Bu eser, Atatürk, 1914 yılında Kurmay Yarbay rütbesiyle Sofya askeri Ataşesi olarak bulunduğu sırada, Nuri conker'in "Zabit ve Kumandan (Subay ve Komutan)" adlı kitabına karşılık olarak yazılmıştır.

Genç subayın, içinde bulunduğu ordudaki aksaklıkları, hataları nasıl sezdiğini; bunlara karşı tepkisiz kalmayarak üst makamlara hatalar ve çözüm yollarını nasıl sunduğunu; ülkenin içinde bulunduğu askeri ve siyasal durumdan duyduğu acıları kitabın birinci bölümünde bulmaktayız.

Atatürk, bir subayın taşıması gereken özveri, ölümü göze alma, emri altındakileri sevk ve idare edebilme, taarruz ruhu, insiyatif özellikleri hakkında, Nuri Conker'in görüşlerine katılmış ve kendi düşüncelerini de çeşitli örneklerle destekleyerek açıklamıştır.

Bunların yanı sıra, Türk kadınının, aslında toplumu yaratmada çok etkili olabilecekken, suskunluğu seçtiğini bütün açıklığıyla ortaya koymaktan kendini alamamıştır. Türk ulusu hakkında ise "kuşkusuz bizim ulusumuzun karakteri de bütün karakterler gibi yükselmeye ve istenen şekle girmeye elverişlidir. Fakat kendi kendisine olmak koşuluyla..."dedikten sonra, dışardan ulusumuzun karakterine yapılmak istenen etkilerin amacına ulaşamayacağını vurgulamıştır.

Subaylarda ve erlerdeki inisiyatif özelliğine eserinde geniş bir bölüm ayıran Atatürk, kendi dönemindeki ile daha önceki dönemlerde Osmanlı ordusunu kıyaslamıştır. Özellikle Trablusgarp Savaşı'nda edindiği deneyimler ile kendiliğinden hareket ve iş görme özelliğinin, olması gereken sınırını göstermiştir. Atatürk, eserin son bölümünde, Kuzey Afrika'da birlikte çarpıştığı korkusuz ve yiğit silah arkadaşlarını anmış ve onları "yüksek askerlik niteliklerine" sahip insanlar olarak tanımlamıştır. Bu davranışı O'nun diğer bütün üstünlüklerinin yanı sıra insancıl yönünede tanıklık eder.

Hazırlayan: Engin Ezgi
Kaynak: http://www.ataturk.net/ata/yazdigi.html


Geometri Kılavuzu

Atatürk'ün ölümünden bir buçuk yıl kadar önce kendi el yazısı ile yazdığı Geometri Kılavuzu dil, bilim, kültür ve eğitim açısından çok önemli, çok değerli bir çalışmadır.

Kitap, ilk olarak Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Geometri Kılavuzu okununca anlaşılacaktır ki, askeri bir eğitim ve öğretimden gelen Atatürk, bilimsel konu ve araştırmalarda da bilgili, yetkin bir siyaset ve devlet adamı olarak belirmektedir. Çünkü Atatürk'ün bu kitapla birlikte türettiği açı, açıortay, alan, artı, beşgen, boyut, bölü, çap, çarpı, çekül, çember, dışters açı, dikey, dörtgen, düşey, düzey, eğik, eksi, eşit, eşkenar, gerekçe, içters açı, ikizkenar, kesit, konum, köşegen, oran, orantı, paralelkenar, taban, teğet, toplam, türev, uzam, uzay, üçgen, varsıyı, yamuk, yatay, yöndeş gibi terimlerden çoğunu bugün severek kullanmaktayız.

Bu güzel, bu özün özü Türkçe terimlerden tümünü Atatürk, Türkçe köklere Türkçe ekler getirerek türetmiştir.

Hazırlayan: Nazlı Nazan Denli

Kaynaklar:

http://www.webhatti.com/turkiye-ve-ulu-onder-ataturk/5635-ataturk-un-yazdigi-kitaplar.html
http://www.centkoleji.com/httpdocs/ata_kitap_TR.asp

Dünya Çocuk Kitapları Haftası (8-14 Kasım 2010)Dünya Çocuk Kitapları Haftası (8-14 Kasım 2010)
Her yıl Kasım ayının ikinci Pazartesi ile başlayan haftası "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" olarak kutlanmaktadır.


Hafta ile ilgili bilgiler bulabileceğiniz bir bağlantı:
http://www.memocal.com/bgvh/dunyacocukkitaplarihaftasi.asp


Türk ve Dünya Çocuk Edebiyatı ve tarihi ile ilgili bilgi alabileceğiniz bir bağlantı: http://www.turkceciler.com/cocuk_edebiyati.html


Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin seçtiği "Yılın Çocuk Kitabı" ödülünü alan çocuk kitaplarını görmek için şu bağlantıya tıklayınız: http://www.cgyd.org/Scripts/prodList.asp?idCategory=36


Amerikan Kütüphane Derneği (ALA) 'nin her yıl belirlediği dikkate değer çocuk kitapları listesi (Notable Children's Books) için şu bağlantıya tıklayınız: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants

En eski Çocuk kitapları

Fransa'da Charles Pearault 14. Lui döneminde çocuk kitaplarının babası olarak anılmaktaydı. Halk ağzında dolaşan masalları toplayıp, kısaltarak çocuklar için 1697 yılında basmıştır. Bunların içinde "Kül Kedisi", "Parmak Çocuk", "Mavi Sakal", "Kırmızı Başlıklı Kız", "Çizmeli Kedi", Uyuyan Güzel" gibi eserler vardır. Böylece ilk kez Fransız çocukların kendilerine ait kitapları olmuştur.


Türkiye’de çocuk kitapları

Türkiye'nin ilk çocuk kitapları Tanzimat dönemi yazarlarından Şinasi, Recaizade Ekrem ve Ahmet Mithat tarafından Fransızcadan çevrilen kısa şiirler ve hayvan hikayeleridir. Ziya Pasa, J.J.Roussea'nun "Emile" isimli eserini çocuklar için tercüme etmiştir. Bu arada Recaizade Ekrem ve Muallim Naci sırasıyla "Tefekkür" ve "Ömer'in Çocukluğu" isimli özgün eserleri çocuklar için yayınlamışlardır. Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan yaptığı çevirileri "Tercüme-i Telemak" (1862) isimli eserinde yayınlarken, Vakanuvis Lütfü Daniel Defoe'nun "Robinson Crusoe" isimli eserini, Mahmut Nedim Jonathan Swift'in "Gulliver'in Gezileri" adlı kitapları ve Mehmet Emin de Jules Verne'in "Merkezi Arza Seyahat" ve "Balonda Beş Hafta Seyahat" adlı romanlarını çevirmiştir.

1966'dan başlayarak çocuk kitaplarında gelişme görülür. Talip Apaydın "Toprağa Basınca", "Dağdaki Kaynak", "Elif Kızın Elleri", Gülten Dayıoğlu "Fadiş", "Dört Kardeştiler", "Suna'nın Serçeleri" ve "Yurdumu Özledim"i yazmıştır. 1970'lerden sonra çocuk edebiyatı hareketlenmiş ve çeviriler artmıştır.


BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

İlk kez 1917 yılında Amerikalı kütüphane yöneticileri tarafından kitap haftası düzenlenmesi önerilmiştir.

Fransız Charles Pearault 14. Lui döneminde çocuk kitaplarının babası olarak anılmaktaydı.

Nasreddin Hoca fıkraları 1883'de Çaylak Tevfik tarafından kitap haline getirilmiştir.

Can Göknil'in "Kirpi Masalı" ilk resimli çocuk kitabımızdır.

Kaynak: http://www.turkceciler.com/cocuk_edebiyati.html

1 Kasım 2010 Pazartesi

Ekim ayında Kütüphanemizden En Çok Kitap Okuyan Öğrenciler

İlköğretim

Sınıfı İsmi Okuduğu kitap sayısı
6-B MÜBERRA EKİCİ 10

5-A ARİF CİHAN ÖZMEN 9

6-E ÖMER KÖKSÜZ 8

5-E YASİN KIRMIZIKOYUN 8

5-C ADEM BULUT 8

5-C MAHMUT AKKAŞOĞLU 7

8-A ALİ DEMİR 7

7-C AHMET CAN YILDIZ 6

6-C MUZAFFER EREN ÇETİN 6

6-A SERHAT GÜNYEL 6


LİSE


9-A BÜŞRA GİRAY 8

Haz-D HARUN BAŞ 5

10-B HALİSE TÜRKKANI 3

11 TM-A MURAT SEKMEN 3

Haz-A SEÇİL ZEREN 2

Haz-E YAKUP BEŞTAŞ 2

10-A SİMGE DEMİR 2

10-A ZEKİ TÜRKER 2

Ekim Ayı'nda Kütüphanemizden En Çok Okunan Kitaplar

EN ÇOK OKUNAN KİTAPLAR

Pinokyo / Carlo Collodi

Onu öyle demezler / Adnan Ersan

Güneşi uyandıralım / Jose Mauro de Vasconcelos

Bir Gençlik Masalı / Jean Webster

Mumya Dükkanı / Mavisel Yener

Çaktırma / Clarice Bean

Küçük Vampir Dans Ediyor / Angela Bodenburg - Sommer

Küçük Vampir / Angela Bodenburg - Sommer

Şimşek Hırsızı / Rick Riordan

Bir Küçük Osmancık Vardı / Hasan Nail Canat