16 Mayıs 2011 Pazartesi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin[1] ulusal bayramıdır.[2]. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi.

Her yıl 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra, 19 Mayıs törenlerinde, Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/19_May%C4%B1s_Atat%C3%BCrk%27%C3%BC_Anma,_Gen%C3%A7lik_ve_Spor_Bayram%C4%B1


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı onuruna düzenlediğimiz "19 Mayıs Spor Kitapları Sergisi" 19 Mayıs 2011 tarihine kadar görülebilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir.[2][7] Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.[3]

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu.[1] 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.[8]

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.[4] Günümüzde bayrama bir çok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.[4] Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği[6] günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.[9]

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/23_Nisan_Ulusal_Egemenlik_ve_%C3%87ocuk_Bayram%C4%B1


DAÇKA Kütüphane Kulübü olarak
Çocuk Vakfı'ndan Kütüphanemize bağış olarak istediğimiz ve kütüphane koleksiyonumuza eklediğimiz Çocuk Hakları ile ilgili kitapların bir sergisini açmaya karar verdik. I.Çocuk Hakları Kongresi nedeniyle çeşitli konularla çocuk kavramının ilişkilendirilerek yayınlandığı bu değerli kitapların listesi aşağıdaki gibidir. Ayrıca kitapların elektronik versiyonuna şu bağlantıdan erişilebilmektedir : http://www.cocukvakfi.org.tr/icerik.aspx?id=57
Çocuk Hakları Kitap Sergisi'ndeki Kitaplar

1. Haklarımla Çocuğum !.. -BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitabı-

2. Haklarımı Çalmayın !.. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi -Çocuklar İçin Uyarlama-

3. Sesimizi Kim Duyacak !.. -2010 Çocuk Görüşü Raporu-

4. Sevinci Eksik Şiirler Çocuk Hakları Şiir Kitabı

5. Aynaya Gülerek Bak Çocuk Hakları Hikâye Kitabı

6. Aynam Çocuk Sesli Bir Deniz Çocuk ve Çocukluk Şiir Kitabı

7. Resimli Alfabedir Çocuk Çocuk ve Çocukluk Hikâye Kitabı

8. Dünyadan Büyüktür Çocuk !.. Çocuk ve Çocukluk Deneme Kitabı

9. Çocuk Hakları Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı El Kitabı -Anne Baba ve Öğretmenler İçin-

10. Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları El Kitabı -Anne Baba ve Öğretmenler İçin-

11 Üstün Yetenekli Çocukların Hakları El Kitabı / Faruk Levent -Anne Baba ve Öğretmenler İçin-

12. Çocuk Hakları ve Medya El Kitabı ( -Anne Baba, Öğretmen ve Medya Çalışanları İçin )

13. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Çocuk Bildirileri Kitabı -9-18 Yaş Grubu-

14. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yetişkin Bildiriler Kitabı / I

15. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yetişkin Bildiriler Kitabı / II

16. I.Türkiye Çocukları Hakları Kongresi Strateji Belgesi ( 2012-2016 ) -Birinci Taslak Metin-

17. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Kongre Tutanağı Kitabı ( 25-27 Şubat, 2011-İstanbul )

18. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi I. Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ( 2012-2016 )

19. Her Çocuk Haklarıyla Doğar !.. Resimli Çocuk Hakları Kültürü Kitabı

20. Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkım Var!.. Hakları Çalınmış Çocuklar Fotoğraf Albümü


Çocuk Vakfı'na teşekkürlerimizle...