27 Ekim 2010 Çarşamba

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Yapılan Etkinlik: Cumhuriyet Kitapları Sergisi


Tarih: 26.10.2010Amaç: Kütüphanedeki bilgi kaynaklarını internetten sorgulamak ve sorgu sonuçlarında ulaşılan bilgi kaynaklarını kütüphanedeki yerinden bulmak ve Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle açılan sergi ile bulunan bilgi kaynaklarını diğer kullanıcılarla paylaşmak.

Açıklama: İnternetteki kütüphane kataloğundan "Cumhuriyet" anahtar terimi ile arama yapıldı. Arama sonucu elenen kitapların "Yer Numarası" yazılarak kütüphane raflarından bulundu. Bulunan kitaplar arasından seçme yapılarak kütüphanenin içinde bir masaya "Cumhuriyet Kitapları Sergisi" açıldı. Sergi açılışında hatıra fotoğrafı çekildi.


Katılan Öğrenciler:


5A 371 BERRAK KILIÇ

6D 161 MURAT ÖZ

6A 165 BAHAR ALBAYRAK

6A 337 AYŞEGÜL ONAT

6E 119 BEDİRHAN BÜLBÜL

6E 561 ÖMER KÖKSÜZ

8E 427 KUBİLAY YALDIZSergideki Kitapların Listesi:


Atatürk Ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi / TÜRKİYE TİCARET ODALARI, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 1981

Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk Ve Cumhuriyet / Özer Ozankaya, İş Bankası Kültür Yayınları, 2008

Kısa Türkiye Tarihi / Sina Akşin, İş Bankası Kültür Yayınları, 2008

Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu / Andrew Mango, Remzi Kitabevi, 2004

Gençler için Fotoğraflarla Nutuk / Atatürk, İş Bankası Kültür Yayınları, 2010

Mustafa Kemal Atatürk / Salih Karaoğlu, NESA, 2002

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1: Devrimler Ve Tepkileri / Mahmut Goloğlu, İş Bankası Kültür Yayınları, 2006

Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli / Suna Kili, İş Bankası Kültür Yayınları, 2000

Cumhuriyet: Türk Mucizesi / Turgut Özakman, Bilgi Yayınevi, 2009

Türk Devrim Tarihi / Suna Kili, İş Bankası Kültür Yayınları, 2008

Atatürk / İlhan Akşit, Akşit Kültür, 1998

24 Ekim 2010 Pazar

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü

Özet

Daçka Kütüphane Kulübü olarak ilköğretim öğrencilerimizle ansiklopedi, lise öğrencilerimizle google taraması yaptık ve 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ile ilgili elde ettiğimiz bilgileri aşağıdaki gibi derledik. Bu çalışmadaki temel amacımız; doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ve ne şekilde erişebileceğimizi öğrenmekti.

Kulüp Lideri: Esmeray Karataş Ateş


24 Ekim Birleşmiş Miller GünüBirleşmiş Milletler Örgütü, 24 Ekim 1945’de kurulmuştur. Örgütün kuruluş nedeni dünya barışını ve güvenliğini sağlamak aynı zamanda uluslararası ekonomik ve kültürel iş birliğini güçlendirmektir. Çatışma olan her yerde “Barış Gücü Askerleri” anlaşmazlıkların giderilmesinde ve insani amaçlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde en büyük rolü oynamaktadır.

Bugüne kadar örgüte 192 ülke katılmıştır. Türkiye, 1945’te kurulan örgütün kurucu üyeleri arasındadır.


Her yıl 24 Ekim günü, üye ülkelerde Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi, örgütün amaçlarını şöyle belirler:


• Uluslararası barış ve güvenliği, anlaşmazlıkların barışçı çözümü ve ortak etkin önlemler yoluyla korumak,


• Ülkeler arasında eşit haklara, halkların kendi geleceklerini belirleme ilkelerine, saygıya dayalı dostça ilişkileri geliştirmek,


• Uluslararası ekonomik, toplumsal, kültürel ve insancı l sorunların çözümünde, ırk, cins, dil ve din ayrımı gözetmeksizin, insan haklarının geliştirilmesinde işbirliği sağlamak,


• Ülkelerin bu amaçlarla gösterecekleri çabalar arasında uyum sağlayan bir merkez olmak.

Birleşmiş Milletler’in Temel İlkeleri ise şöyle belirlenmiştir:


• Tüm üyeler egemen ve eşittir.


• Tüm üyeler uluslararası anlaşmazlıklara barış, güvenlik ve adaleti zedelemeden, barışçı yöntemlerle çözüm aramakla yükümlüdürler.


• Hiçbir üye ülke, bir başka ülkenin toprağına ve siyasal bağımsızlığına karşı güç kullanmayacak ve güç kullanma tehdidinde bulunmayacaktır.


• Tüm üyeler BM’in Ana Sözleşme uyarınca girişeceği uygulamaları desteklemekle yükümlüdürler.


• BM, uluslararası barışı koruma dışında, hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmeyecektir.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri

1945 yılından bu yana BM Genel Sekreterliği yapmış isimler şunlardır:


Trygve Halvdan Lie (1946 - 1952)


İsveç Dag Hammarskjöld ( 1953 - 1961)


Myanmar U Thant ( 1961 - 1971)


Avusturya Kurt Waldheim ( 1972 - 1981)


Peru Javier Pérez de Cuéllar ( 1982 - 1991)


Mısır Boutros Boutros-Ghali ( 1992 - 1996)


Gana Kofi Annan ( 1997 - 2006)


Kore Cumhuriyeti Ban Ki-moon ( 2006 - ....)
Atatürkün Barış Hakkında Söylediği Sözler!..


* Yurtta barış, dünyada barış için çalışıyoruz. (1931)

* Türk Cumhuriyetinin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta barış, dünyada barış gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinden en esaslı etken olsa gerektir. Buna elimizden geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş olmak bizim için övünülecek bir harekettir. (1933)

* Türkiye’nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olacaktır. (1931)

* Şuna da inanıyorum ki, eğer devamlı barış isteniyorsa, kütlelerin vaziyetlerini iyileştirecek beynelmilel tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları, kıskançlık, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (1935)

* Barış yolunda nereden bir çağrı geliyorsa, Türkiye onu gönülden karşıladı ve yardımlarını esirgemedi. (1937)

* Barış, milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daimi bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister. (1938)

Bu sözler de Fransız Büyük Elçisine sohbet esnasında Atatürk tarafından dile getirilmiştir:
* Ben toprak büyütme dileklisi değilim; barış bozma alışkanlığım yoktur; ancak antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam, edemem. Büyük Meclisin kürsüsünden milletime söz verdim: Hatay’ı alacağım… Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika yaşayamam. Bunu bilerek ve sözümü mutlaka yerine getireceğimi düşünerek benim dostluğumu lütfen bildiriniz ve doğrulayınız, ekselans Ambasadör. (1937)BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

Hiç bir millet dünyada
Tek başına yaşamaz.
Tek başına uygarlık
Yollarını aşamaz !
24 Ekim günü
Milletlerin günüdür !
El ele tutunanlar
Bu birlikle öğünür.
Birleşen milletlere
Dünyada barış vardır.
Bilgi alanlarında
Topluca yarış vardır.
Savaş için hazır ol.
Bu birliğin içinde !
Milletler yaşamalı
Bu birliğin içinde

Mehmet Faruk GÜRTUNCA


Kaynaklar

United Nations. 21 Ekim 2010 tarihinde United Nations Web sitesinden erişildi: http://www.un.org/en/

Birleşmiş Milletler. 21 Ekim 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler Türkiye Web sitesinden erişildi: http://www.un.org.tr/

Birleşmiş Milletler. 22 Ekim 2010 tarihinde Wikipedia Türkiye Web sitesinden erişildi: http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler

Birleşmiş Milletler. 21 Ekim 2010 tarihinde Türkçe Bilgi Web sitesinden erişildi: http://www.turkcebilgi.com/birle%C5%9Fmi%C5%9F_milletler/ansiklopedi

Birleşmiş Milletler Antlaşması.
21 Ekim 2010 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Web sitesinden erişildi: http://diabk.tarim.gov.tr/Uluslararas%C4%B1/FAO/BM%20anla%C5%9Fmas%C4%B1.pdf

Atatürk’ün Barış ile İlgili Sözleri. 21 Ekim 2010 tarihinde Bilgi City sitesinden erişildi: http://bilgicity.org/ataturk-ataturkun-baris-ile-ilgili-sozleri

Birleşmiş Milletler Günü ile İlgili Şiirler. 21 Ekim 2010 tarihinde Ders Zili web sitesinden erişildi: http://www.derszili.com/sayfa.asp?kayit_no=624

20 Ekim 2010 Çarşamba

Hakkımızda

DAÇKA Kütüphane Kulübü

Kütüphane; Bilgi’ ye bağlar...


Amacımız; Öğrencilerimizin Kütüphane ve Bilgi Hizmeti konusunda daha bilinçli, doğru ve güvenilir bilgiye erişme konusunda daha becerikli olmalarını sağlamaktır.

Bilgi aramayı, bilgileri sınıflamayı, çeşitli konular hakkında genel akademik bilgi sahibi olmayı ve bilgilerinizi paylaşmayı / yayınlamayı seviyorsanız, bu kulübü de seveceksiniz :)Birlikte neler mi yapacağız?


· Kütüphanemizdeki sistemleri ve bilgi kaynaklarını tanıyacağız

· Okuldaki diğer öğrencilere kütüphanemizi tanıtacağız

· İnternette konu taraması yaparak “iyi web siteleri"nin listesini hazırlayacağız

· Telif sorunu olmayan e-kitap ve e-dergi koleksiyonu yapacağız

. Görme engelliler için sesli kitap üreteceğiz

· Diğer öğrenci kulüpleri ile işbirliği yaparak kütüphanede çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz ...

2010-2011 Eğitim Öğretim Dönemi Lise Öğrencileri

DAÇKA Kütüphane Kulübü'nün 2010-2011 Eğitim-Öğretim Dönemi Lise Öğrencileri


HAZ A 33 NAZLI NAZAN DENLİ

HAZ A 374 SEÇİL ZEREN

HAZ A 28 EMRE ŞEYHAN

HAZ A 23 ENGİN EZGİ

2010-2011 Eğitim Öğretim Dönemi İlköğretim Öğrencileri

DAÇKA Kütüphane Kulübü'nün 2010-2011 Eğitim-Öğretim Dönemi İlköğretim Öğrencileri

5A 371 BERRAK KILIÇ

6D 161 MURAT ÖZ

6A 165 BAHAR ALBAYRAK

6A 337 AYŞEGÜL ONAT

8E 427 KUBİLAY YALDIZ

6E 119 BEDİRHAN BÜLBÜL

6E 561 ÖMER KÖKSÜZ