12 Aralık 2010 Pazar

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
10 Aralık İnsan Hakları Günü1215 yılında İngiltere Kralına kabul ettirilen bildirge, Magna Charte (Magna Karta) İnsan Hakları kavramının ilk belgesi sayılır. İnsan hakları konusunda yayınlanan bir diğer önemli bildirge, Amerika'da yayınlanan Bağımsızlık Bildirgesi'dir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi kavramlar, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'nden sonra yayınlanan "İnsan Hakları Bildirgesi"nde geçmektedir.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra, devletler; bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması gerçeğinde birleştiler. Çünkü, insanlar özgür olmazlarsa savaşlar sürüp gidecek bu da uygarlıkların sonunu getirebilecekti.

İnsanın değişimi ve gelişmesinin sonucunda 10 Aralık 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğmuştur. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almış ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük bölümüne taraf olmuştur.
Alıntı: http://www.meb.gov.tr/belirligunler/insan_haklari/index.htm


Temel İnsan Hakları

  • yaşama hakkı

  • düşünme hakkı

  • eğitim-öğretim hakkı

  • çalışma hakkı

  • İletişim hakkı...


İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ: http://www.meb.gov.tr/belirligunler/insan_haklari/bildirge.htm

İnsan Hakları ile İlgili Önemli Kurum ve Kuruluşlar


T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı: http://www.ihb.gov.tr/Anasayfa.aspx

İnsan Hakları Derneği: http://www.ihd.org.tr/

Türkiye İnsan Hakları Vakfı: http://www.tihv.org.tr/index.php?turkceULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi

Avrupa Konseyi

Birleşmiş MilletlerHiç yorum yok:

Yorum Gönder